bg_groep18
bg_groep5
bg_groep10
bg_groep16
bg_groep20
bg_groep15
bg_groep3
bg_groep13
bg_groep7
bg_groep4
bg_groep21
bg_groep2
bg_groep11
bg_groep12
bg_groep17
bg_groep
bg_groep19
bg_groep1
bg_groep14
bg_groep22

 

 

 

 

 

Welkom op de website van Politieke Groepering GOB


Onze identiteit

Bij het handelen van de politieke groepering GOB staat centraal datgene wat de inwoners willen. Wij zijn een partij van, door en voor mensen.
Balans, eenheid en kwaliteit zijn de grondslagen voor het politiek handelen, Diverse politieke stromingen zijn daarom verenigd in onze partij.

Bestuursmededeling d.d. 6 december 2016

Wijziging samenstelling bestuur.

 
Tijdens de ledenvergadering van 15 november 2016 vond er een bestuurswisseling plaats.

De bestuursleden Jan Cremers en Ton Keulen (penningmeester) traden af.

Pieter Meekels legde conform afspraak zijn tijdelijke functie als voorzitter neer.  

In deze vergadering  werden Els Meewis-Stans, Els Rovers, Frans Fredrix en Fred Vroomen benoemd tot nieuw bestuurslid.

In de eerstvolgende bestuursvergadering werden Els Meewis-Stans en Frans Fredrix respectievelijk aangewezen als nieuwe voorzitter en nieuwe penningmeester.